ludzie / zwyczaje / śląskie / 2015

Procesja konna w Ostropie


Jeźdźcy wyruszają spod kościoła Ducha Świętego w Ostropie w wielkanocny poniedziałek. Ta długoletnia tradycja trwa po dziś dzień a rozpoczęła się już co najmniej od XVII wieku.

Konną kolumnę formują zarówno kobiety i mężczyźni w tym również dzieci. W przedniej części kolumny jadą zazwyczaj kawalerowie, ale można ich również rozpoznać po tym, że mają oni założone dwa mirtowe wieńce z bibułkowymi kwiatami. Z kolei żonaci panowie mają tylko jeden. Na początku konnej procesji nie brakuje również krzyża jak również innych symboli wielkanocnych jak figurka zmartwychwstałego Chrystusa czy paschał. Procesja wiedzie polami wzdłuż granic parafialnych i trwa nawet cztery godziny. Dla mieszkańców wsi i nie tylko, to ważne wydarzenie. Nie brakuje zatem grup ludzi, którzy stoją wzdłuż trasy procesji konnej. Nie brakuje również chętnych, którzy podążają za procesją na rowerach.


Inne fotoreportaże