ludzie / zwyczaje / opolskie / 2015

Zwyczaj palenia Judasza w Krośnicy

Palenie Judasza miało miejsce w Wielki Piątek w Krośnicy. Dawniej z wymiecionej słomy i gałęzi robiono wiechcie, a z gałganów kukłę Judasza. Po jej zrobieniu nabijano ją na żerdź z miotły i umieszczano na szczycie stosu usypanego ze śmieci. Kiedy ognisko się wypaliło, zabierano z niego popiół lub węgielki, by chroniły bydło przed chorobami. W każdej miejscowości gdzie podtrzymywany był taki zwyczaj wyglądał on nieco inaczej.

W Krośnicy stos jest ogromnych rozmiarów. Kukła symbolizująca Judasza zawieszona wysoko nad stosem, który punktualnie o godz. 21.15 został podpalony pochodniami przez młodych mężczyzn.

Warto zaznaczyć, że zwyczaj ten dosyć mocno zanikł i z tego co mi się udało dowiedzieć to trudno znaleźć podobny w naszej okolicy.

Fotografie wykonane na potrzeby Centrum Dziedzictwa w Texasie.
http://www.facebook.com/PannaMariaHeritageCenter


Inne fotoreportaże