straż pożarna / ludzie / śląskie / 2015

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

W niedzielę 26 kwietnia strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w pielgrzymce, która odbywa się co pięć lat. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce na Placu Władysława Biegańskiego, gdzie o godzinie 10 nastąpiło złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. Następnie zasadzono Dąb Wdzięczności, który jest nawiązaniem do ubiegłorocznej akcji sadzenia Dębów Wolności, będącej inicjatywą Prezydenta RP, do której przyłączyli się strażacy ochotnicy sadząc aż 600 drzewek. Dąb Wdzięczności w Częstochowie posadzili wspólnie: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes ZG Związku OSP RP Waldemar Pawlak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i prezydent Bronisław Komorowski, a także młodzież szkolna klas mundurowych. Wspaniałą oprawę tego wydarzenia stanowiły strażackie poczty sztandarowe, mali strażacy i orkiestry dęte.


Inne fotoreportaże